Vyznamenání

vyznamenání udělená genpor. Júliusovi Noskovi:

Vyznamenání:
- Válečný kříž 1939 - 11.9.1945
- Válečný kříž 1939 (Banderovci)- 24.10.1947
- Řád Slovenského národního povstání I. třídy - 1.8.1946
- Řád Rudé hvězdy - 6-10-1968
- Řád Červenej zástavy - 27.8.1969
- Řád M. R. Štefanika II. třídy (im memoriam) - 8.5.1992
- Čsl medaile za chrabrost 2x - 18.8.1945
- Čsl medaile za zásluhy I. stupně - 7.12.1945
- Čestná stříbrná medaile - 24.9.1948
- Štefanikova medaile - 31.12.1945
- Štefanikův pamnětní odznak I. stupně - 31.12.1945
- Pamnětní medaile 20. výročí SNP - 29.8.1964
- Pamnětní medaile 30. výročí SNP - 29.8.1974
- Pamnětní medaile 40. výročí osvobození vlasti - 1.5.1985
- Pamnětní medaile "Za věrnost 1939 - 1945" (im memoriam) - 24.8.1990
- Zasloužilý bojovník proti fašismu I. stupně - 30.9.1974
- Sovětské vyznamenání Za pobedu nad Germánií - 9.5.1945
- Rumunské vyznamenání č.4671 - 13.5.1946
- Americké vyznamenání - 1.11.1946
- Rumunské vyznamenání č.3868 - 22.10.1947
a další čestné odznaky, medaile, uznání a diplomy...