Genpor. Július Nosko (*8.6.1907 †5.9.1986)

Náčelník štábu povstalecké armády na Slovensku